Κυριακή, 30 Μαΐου 2010

Blue Star Ferries

Η ναυτιλιακή εταιρία Blue Star Ferries είναι μέλος του ομίλου ATTICA GROUP

Τα νεότευκτα πλοία της Blue Star Ferries είναι πλοία τελευταίας τεχνολογίας οι προδιαγραφές των οποίων διασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς τους ισχύοντες διεθνείς κανόνες προστασίας περιβάλλοντος Marine Pollution (Marpol) όπως αυτοί ορίζονται από το διεθνή οργανισμό International Maritime Organization (IMO).

Επιπλέον, η σχεδίαση των υφάλων όλων των νεότευκτων πλοίων έγινε με στόχο τα κύματα που παράγονται στην επιφάνεια της θάλασσας κατά το ταξίδι, να επηρεάζουν το λιγότερο δυνατό τις διάφορες παράκτιες και άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες.

Στόχος της εταιρίας είναι να προσφέρει στους επιβάτες υψηλής ποιότητας υπηρεσίες περιορίζοντας παράλληλα όποιες επιπτώσεις μπορεί να έχει η λειτουργία των πλοίων, όπως κάθε άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα άλλωστε, στο περιβάλλον.

Η πολιτική της εταιρίας για την ελάχιστη επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τη λειτουργία των πλοίων της επιτυγχάνεται μέσα από ένα συνδυασμό ενεργειών:
  • Εξασφάλιση και διατήρηση της υψηλής απόδοσης κατά τη λειτουργία των μηχανών και των διαφόρων άλλων μηχανημάτων, μέσα από ένα σύστημα προληπτικής συντήρησης,
  • συνεχής επένδυση σε σύγχρονη τεχνολογία, φιλική προς το περιβάλλον,
  • αυστηρή τήρηση διεθνών και τοπικών κανονισμών.Η Blue Star Ferries είναι μέλος της HELMEPA

Η Blue Star Ferries είναι ενεργό μέλος της HELMEPA, της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, μία μη-κερδοσκοπική, μη-κυβερνητική οργάνωση ιδιοκτητών πλοίων και εργαζομένων σε αυτά. Αρχή της HELMEPA αποτελεί η πεποίθηση ότι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την ενεργή συμμετοχή όλων σε κάθε επίπεδο του κλάδου. Στόχος της HELMEPA είναι να επιστρατεύσει κάθε μέσο πληροφόρησης, διαφήμισης, ενημέρωσης και δημοσιότητας ώστε να καλλιεργήσει περιβαλλοντολογική συνείδηση και σκεπτικό ασφαλούς λειτουργίας στον κλάδο της ναυτιλίας.

Σχεδιασμός πλοίων και μηχανών

Αποτελεί πεποίθηση της εταιρίας ότι η τεχνολογία μπορεί να συνεισφέρει στην περιβαλλοντική επίδοση της λειτουργίας των πλοίων. Επενδύοντας σε νέα τεχνολογία η οποία αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια, έχουμε επιτύχει εξαιρετικά επίπεδα μηχανικών επιδόσεων με λιγότερη κατανάλωση καυσίμων, λιγότερη ανάλωση φυσικών πόρων και κατά συνέπεια μείωση της εκπομπής ρύπων.

Πέρα από την εφαρμογή νέων τεχνολογιών η εταιρία ενθαρρύνει και διευκολύνει την έρευνα ως μοχλό για μελλοντική πρόοδο. Στα πλαίσια της δέσμευσής της προς την προστασία του περιβάλλοντος, η εταιρία συνεργάζεται με τη Wartsila σε κοινά ερευνητικά προγράμματα για τη μείωση των επικίνδυνων ρύπων των μηχανών diesel.

Στερεά Απόβλητα

Τα στερεά απόβλητα παράγονται κυρίως από τα εστιατόρια και τα καταστήματα των πλοίων. Η ανακύκλωση εξασφαλίζει τη μείωση αυτών των αποβλήτων, ενώ παράλληλα έχει ελαχιστοποιηθεί η χρήση των πλαστικών και άλλων μη ανακυκλώσιμων ουσιών στα πλοία.

Θαλάσσια Απόβλητα
Τα απόβλητα από τα πλοία που συνήθως καταλήγουν στη θάλασσα είναι κυρίως ο βιολογικός καθαρισμός, οι ελαιοκηλίδες, το θαλάσσιο έρμα και τα υφαλοχρώματα.

Η Blue Star Ferries επιδεικνύει μεγάλη προσοχή για την αποφυγή της θαλάσσιας ρύπανσης, και μέσα από μία συνεχή προσπάθεια για να διατηρηθούν καθαρές οι θάλασσες, τηρεί πιστά όλους τους σχετικούς τοπικούς και διεθνείς κανονισμούς.

Βιολογικός Καθαρισμός: Τα παράγωγα των βιολογικών αποβλήτων είναι πλήρων εναρμονισμένα με τα όρια που προβλέπονται από τη MARPOL, και έτσι εξασφαλίζεται ότι δε θα μεταφερθούν επικίνδυνοι ρύποι στο ευαίσθητο θαλάσσιο περιβάλλον.

Αποφυγή Ελαιοκηλίδων: Όλα τα πλοία έχουν τέτοιο εξοπλισμό ώστε η περιεκτικότητα σε λάδι του νερού που αποβάλλεται προς τη θάλασσα να είναι μόλις 5 ppm (parts per million), ενώ οι διεθνείς κανονισμοί επιτρέπουν μέχρι 15 ppm.


Η εγκατάσταση επεξεργασίας νερού που χρησιμοποιείται στα μπάνια, εξασφαλίζει ότι ικανοποιούνται ακόμα και οι πιο αυστηροί διεθνείς κανονισμοί. Επιπλέον όλα τα χημικά που χρησιμοποιούνται στα πλοία, έχουν επιλεγεί με βάση τη φιλικότητά τους προς το περιβάλλον.

Θαλάσσιο Έρμα: Έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε διατάραξη στα ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήματα από τη μεταφορά θαλάσσιου έρματος από μία περιοχή σε άλλη.

Υφαλοχρώματα: Τα υφαλοχρώματα όλων των πλοίων ικανοποιούν ήδη διεθνείς κανονισμούς που δεν έχουν τεθεί ακόμα σε ισχύ, και έχουν επιλεγεί ώστε να μην είναι τοξικά και να μην προκαλούν δηλητηρίαση των θαλάσσιων οργανισμών.

Ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να συμβάλει στη Προστασία του Περιβάλλοντος

Επιπροσθέτως των προσπαθειών της Blue Star Ferries για τη προστασία του περιβάλλοντος θα θέλαμε να επισημάνουμε την ευθύνη του κάθε ατόμου προσωπικά. Ξεκινώντας από αυτήν την επισήμανση παραθέτουμε ορισμένους απλούς τρόπους μέσω των οποίων οι επιβάτες μας, αλλά και ο κάθε ένας από εμας μπορεί να συμβάλλει στη προστασία του περιβάλλοντος.

Παρακαλούμε όλους τους επιβάτες μας να αποφεύγουν την απόρριψη οποιωνδήποτε απορριμμάτων στη θάλασσα. Πολλά από τα απορρίμματα τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα διαλύονται μετά από πολλά χρόνια. Ορισμένα δε, δεν διαλύονται ποτέ προκαλώντας μόνιμη μόλυνση στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ως εκ τούτου παρακαλείσθε όπως χρησιμοποιείτε τους κάδους απορριμμάτων οι οποίοι βρίσκονται σε κάθε κατάστρωμα των πλοίων μας.

Επίσης παρακαλούμε θερμά τους επιβάτες που έχουν κλείσει καμπίνες να χρησιμοποιούν όσες πετσέτες τους είναι απαραίτητες. Οι υπόλοιπες θα πρέπει να μένουν άφθαρτες έτσι ώστε να μην αποστέλλονται στα πλυντήρια γιατί τα απορρυπαντικά είναι αρκετά επιβλαβή προς το περιβάλλον. Σκεφθείτε ότι τα περισσότερα εκ των πλοίων μας διαθέτουν 180 καμπίνες περίπου. Οι μισές εξ αυτών είναι τετράκλινες καμπίνες, το οποίο σημαίνει 8 πετσέτες ανά καμπίνα. Έχει υπολογιστεί ότι περί το 1/3 των πετσετών του κάθε πλοίου (360 πετσέτες ανά πλοίο) αποστέλλονται στο καθαριστήριο λόγω κακής χρήσης από τους επιβάτες. Ο καθένας μας καταλαβαίνει λοιπόν πόσο μεγάλη είναι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος εξ' αιτίας αυτού του γεγονότος.

Πολλοί επιβάτες μας χρησιμοποιούν τα πλοία μας για να φθάσουν στο προορισμό των διακοπών τους. Εκεί μπορεί επίσης ο καθένας από εμάς να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στη προστασία του περιβάλλοντος. Τα παραθεριστικά κέντρα υποφέρουν από την απερίσκεπτη απόρριψη σκουπιδιών. Οι παραλίες μετατρέπονται σε χωματερές. Αυτή η κατάσταση βλάπτει το περιβάλλον αλλά και τους ίδιους τους παραθεριστές οι οποίοι βρίσκονται περικυκλωμένοι από απορρίμματα αντί να απολαμβάνουν καθαρό περιβάλλον το οποίο σίγουρα θα συνέβαλε στην αναζωογόνηση τους.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι και τα Ξενοδοχεία αντιμετωπίζουν τη κατάσταση της αναίτιας αποστολής στα πλυντήρια, τόνων πετσετών λόγο κακής χρήσης από τους ενοίκους. Ως εκ τούτου χρησιμοποιήστε τον αριθμό πετσετών που σας είναι απαραίτητος και μη ζητάτε νέες πετσέτες καθημερινώς, εφόσον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για περισσότερες από μία φορές την πετσέτα σας.

Ανακεφαλαιώνοντας τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι όλοι μας μπορούμε να συμβάλουμε στη προστασία του περιβάλλοντος εφόσον γίνουμε πιο υπεύθυνοι. Πιστεύουμε ότι αξίζει.

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ Blue Star Ferries

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας είναι ελεύθερα