Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Η ναυτιλία πρώτη δύναμη του ΑΕΠ το 2011

Η ναυτιλία πρώτη δύναμη του ΑΕΠ το 2011. Δυναμικοί κλάδοι που θα μπορούσαν να αναδειχθούν σε βασικά συστατικά ενός πιο εξωστρεφούς και βιώσιμου αναπτυξιακού υποδείγματος για την ελληνική οικονομία και θα προσέθεταν ετησίως, τουλάχιστον, 1,5 μονάδα του ΑΕΠ, είναι, σύμφωνα με μελέτη της Εθνικής Τράπεζας που δόθηκε χθες στην δημοσιότητα η ναυτιλία, ο τουρισμός και τα λιμάνια.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕτΕ «οι μεταφορές και κυρίως η ναυτιλία που ήδη από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετία αποτέλεσε τον πλέον ταχέως αναπτυσσόμενο εξωστρεφή κλάδο της ελληνικής οικονομίας θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η αιχμή του δόρατος της εθνικής οικονομίας της χώρας για το 2011.

Επίσης, καθοριστικής σημασίας είναι και η ανάδειξη της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό κόμβο για μεταφορά εμπορευμάτων από και προς τη ΝΑ Ευρώπη θα μπορούσε να αυξήσει τον όγκο του διακινούμενου εμπορίου κατά 75% (από περίπου 170 εκατομμύρια τόνους σήμερα σε 290 εκατομμύρια τόνους έως το 2015), αναδεικνύοντας την Ελλάδα σε ηγετικό κέντρο στην ανατολική Μεσόγειο και εξασφαλίζοντας οφέλη τόσο για τις ελληνικές μεταφορές όσο και ευκαιρίες ανάπτυξης για εταιρίες παροχής επικουρικών υπηρεσιών.Ένας ακόμη κλάδος που θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην αύξηση του ΑΕΠ είναι και ο κλάδος της κρουαζιέρας στον οποίο η Ελλάδα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο ως προορισμός (αποτελώντας προορισμό για το 20% των επιβατών κρουαζιέρας στη ΕΕ), αλλά δεν προσπορίζει τα ανάλογα έσοδα (μόνο 10% των συνολικών εισπράξεων της ΕΕ το 2008), ως αποτέλεσμα διοικητικών περιορισμών.

Οι αναλυτές της Εθνικής Τράπεζας πιστεύουν ότι η εφαρμογή του νόμου για το καμποτάζ, μαζί ενδεχομένως με τις επιπρόσθετες προσαρμογές στα διεθνή πρότυπα μπορούν να καταστήσουν την Ελλάδα απόλυτα ανταγωνιστικό χώρο δραστηριοποίησης για τις εταιρίες κρουαζιέρας, επιτρέποντας στην ελληνική οικονομία να αντλήσει το μερίδιο των εσόδων που της αντιστοιχούν βάσει της σημασίας της ως προορισμού.

Τέλος σημαντικός εκτιμάται και ο κλάδος της παροχής επικουρικών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας στο ναυτιλιακό κλάδο, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων νομικές, διαχειριστικές, χρηματοπιστωτικές και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν άνω του 30% του κύκλου εργασιών της ευρύτερης ναυτιλιακής βιομηχανίας (όπως καταδεικνύουν τα παραδείγματα του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ολλανδίας και της Δανίας) και για τις οποίες οι ναυτιλιακές μας εταιρίες πληρώνουν σημαντικά κεφάλαια στο εξωτερικό αποτελεί μία ακόμη δυνατότητα.
Η ναυτιλία πρώτη δύναμη του ΑΕΠ το 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας είναι ελεύθερα