Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010

Ψήφος εμπιστοσύνης από τις ξένες τράπεζες στην ελληνική ναυτιλία

Ψήφος εμπιστοσύνης από τις ξένες τράπεζες στην ελληνική ναυτιλία. Του Νικου Mπαρδουνια. Σημαντικός πελάτης για τις διεθνείς τράπεζες εξακολουθεί να είναι η ελληνική ναυτιλία παρά τη διεθνή κρίση, την κρίση αυτή καθ' αυτή που διέρχεται η Ελλάδα, αλλά και τη διστακτικότητα με την οποία χρηματοδοτούνται επενδυτικά της προγράμματα από τον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Παρ' όλα αυτά, η συντριπτική πλειοψηφία των τραπεζών, που ασχολούνται με τις εταιρείες του χώρου, έχει αυξήσει σημαντικά το περιθώριο κέρδους τους, γεγονός που αποδεικνύει εμπράκτως ότι ενδιαφέρον εξακολουθεί να υφίσταται. Στα συμπεράσματα αυτά καταλήγει έρευνα της εταιρείας XRTC Business Consultants, που πραγματοποιήθηκε την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου, με τη μορφή ερωτήσεων προς ελληνικές και ξένες τράπεζες, με σκοπό να διερευνηθεί κατά πόσο η ελληνική ναυτιλία μπορεί να επηρεαστεί από τη γενική οικονομική κατάσταση της χώρας.
Από τις απαντήσεις που έδωσαν οι εκπρόσωποι 24 τραπεζών, που συμμετείχαν στην έρευνα, προκύπτει ότι το 85% των ξένων τραπεζών, τελικώς, δεν έχει αλλάξει την πολιτική χρηματοδότησής του ή τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται.


Αντιθέτως, οι ελληνικές φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο, αφού αντιμετωπίζουν οι ίδιες προβλήματα ρευστότητας. Παρά τη διεθνή κρίση, από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι κατά το τρέχον έτος το 30% των ξένων τραπεζών δεν άλλαξε τα χρηματοδοτικά μπάτζετ του σε σχέση με το 2008. Στην ελληνική περίπτωση, την ίδια τακτική ακολούθησε μόλις το 13%. Η εθνικότητα του δανειζόμενου, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δεν επηρεάζει τις αποφάσεις του 75% των ελληνικών τραπεζών και του 70% των ξένων. «Τα δάνεια που συνάπτουν οι Ελληνες πλοιοκτήτες δεν στοιχίζουν περισσότερο από αυτά που συνάπτουν πλοιοκτήτες άλλων εθνικοτήτων. Ενα μικρότερο ποσοστό ελληνικών και ξένων τραπεζών, 25% και 30% αντιστοίχως, δήλωσε ότι επηρεάζεται το κόστος δανεισμού από την εθνικότητα του δανειζόμενου» σημειώνεται στην έρευνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ερώτημα «σε τι ποσοστό έχει επηρεαστεί η πολιτική των τραπεζών για τη χρηματοδότηση της ελληνόκτητης ναυτιλίας από την ελληνική κρίση», οι ξένες τράπεζες, σε ποσοστό 82%, απάντησαν ότι δεν έχουν επηρεαστεί καθόλου. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των ελληνικών τραπεζών. Το 11% δήλωσε έχει επηρεαστεί ελάχιστα, το 56% ότι έχει επηρεαστεί μερικώς, το 22% πολύ και το 11% πάρα πολύ

Από την ίδια έρευνα της εταιρείας προκύπτει επίσης ότι η συντριπτική πλειοψηφία των τραπεζών που ασχολούνται με τη χρηματοδότηση της ελληνικής ναυτιλίας έχει αυξήσει το περιθώριο κέρδους. Ειδικότερα το 47% των τραπεζών δηλώνει αύξηση ύψους 100%-200%, το 37% αύξηση 50%-100% και το 11% των τραπεζών δηλώνει αύξηση άνω των 200%. Μόνο ένα 5% των τραπεζών υποστηρίζει ότι δεν έχει προχωρήσει σε αύξηση των περιθωρίων κέρδους.

Το συμπέρασμα; Οπως αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος της ΧRTC Γιώργος Ξηραδάκης «η έρευνα αποδεικνύει ότι η ναυτιλία δεν έχει πατρίδα. Είναι ένας διεθνής κλάδος παροχής υπηρεσιών και οι ξένες τράπεζες τον αντιμετωπίζουν σωστά»


Ψήφος εμπιστοσύνης από τις ξένες τράπεζες στην ελληνική ναυτιλία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας είναι ελεύθερα