Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Η κυπριακή ναυτιλία ανοίγει πανιά kypriakh naytilia

Η 24η Μαρτίου 2010, είναι ημερομηνία σταθμός για την κυπριακή ναυτιλία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επίσημα το νέο, πλήρες, αναθεωρημένο και αναβαθμισμένο Ναυτιλιακό Φορολογικό Σύστημα της Κύπρου, το οποίο είχε υποβληθεί για επίσημη έγκριση τον Ιανουάριο 2010.

Η έγκριση αυτή αποτελεί ίσως, την πιο σημαντική επιτυχία για την κυπριακή ναυτιλία από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας πριν από 50 χρόνια, καθώς διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του κυπριακού Ννηολογίου και της κυπριακής ναυτιλιακής βιομηχανίας, και με αυτόν τον τρόπο, την απρόσκοπτη συνέχιση της ουσιαστικής συνεισφοράς της ναυτιλιακής βιομηχανίας στην κυπριακή οικονομία. Μια συνεισφορά η οποία με βάση τα τελευταία διαθέσιμα επίσημα στατιστικά στοιχεία, κυμαίνεται στο 5% του ΑΕΠ.

Με το νέο φορολογικό αυτό σύστημα, η Κύπρος θα καλύπτει πλήρως και με την πιο σύγχρονη μορφή, τις τρεις βασικές ναυτιλιακές δραστηριότητες που προσφέρονται σήμερα στην παγκόσμια ναυτιλία, δηλαδή την πλοιοκτησία, την πλοιοδιαχείριση και τη ναύλωση πλοίων, με πολύ θετικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης στο εγγύς μέλλον.Το νέο σύστημα φόρου χωρητικότητας περιλαμβάνει τις πλείστες από τις ευνοϊκές πρόνοιες των συστημάτων άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και επιπρόσθετες πρόνοιες οι οποίες προσδίδουν στην Κύπρο ένα τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το νέο ναυτιλιακό φορολογικό σύστημα είναι δικαιωματικά ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό κομμάτι νομοθεσίας, το οποίο επεκτείνει τις ευνοϊκές φορολογικές πρόνοιες που ίσχυαν για τους ιδιοκτήτες κυπριακών πλοίων και τους πλοιοδιαχειριστές, στους ιδιοκτήτες αλλοδαπών πλοίων και τους ναυλωτές. Επίσης, επεκτείνει τις φορολογικές ελαφρύνσεις που προηγουμένως κάλυπτα μόνο κέρδη από την εκμετάλλευση πλοίων σε ναυτιλιακές δραστηριότητες, για να καλύπτουν και κέρδη από την πώληση πλοίων, από κεφαλαιουχικούς τόκους (εκτός από τους τόκους πάνω σε κεφάλαια που χρησιμοποιούνται για επένδυση) και από μερίσματα που καταβάλλονται άμεσα ή έμμεσα και προέρχονται από κέρδη πραγματοποιηθέντα από εκμετάλλευση πλοίου.

Το σύστημα φόρου χωρητικότητας είναι διαθέσιμο σε κάθε ιδιοκτήτη, διαχειριστή, ή ναυλωτή πλοίου ο οποίος κατέχει, διαχειρίζεται ή ναυλώνει ένα επιλέξιμο πλοίο το οποίο εκτελεί επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα. Επιλέξιμο πλοίο είναι κάθε ποντοπόρο πλοίο το οποίο έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς ή εθνικούς κανονισμούς και είναι νηολογημένο στο νηολόγιο οποιουδήποτε κράτους που είναι μέλος του Διεθνούς Ναυπλιακού Οργανισμού και της Διεθνούς Οργάνωση Εργασίας και που έχει αναγνωριστεί από την Κυπριακή Δημοκρατία. Επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα θεωρείται οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα η οποία συνιστά θαλάσσιες μεταφορές, διαχείριση πληρώματος ή τεχνική διαχείριση επιλέξιμου πλοίου. Το σύστημα εξαιρεί συγκεκριμένους τύπους πλοίων όπως τους μη αυτοκινούμενους γερανούς, τα αλιευτικά σκάφη, μη ποντοπόρα ρυμουλκά κ.α. Ο ορισμός των «θαλάσσιων μεταφορών» περιλαμβάνει τις παραδοσιακές θαλάσσιες μεταφορές αγαθών και επιβατών, καθώς και άλλες παρεμφερείς δραστηριότητες, όπως τις ξενοδοχειακές δραστηριότητες και δραστηριότητες εστίασης, ψυχαγωγίας, και λιανικού εμπορίου πάνω σε επιλέξιμο πλοίο, τη φόρτωση και εκφόρτωση φορτίου τερματικών σταθμών επιβατών. Περιλαμβάνει επίσης τις εργασίες ρυμούλκησης, βυθοκόρησης και τοποθέτησης υποθαλάσσιων καλωδίων. Ο φόρος χωρητικότητας υπολογίζεται με βάση την καθαρή χωρητικότητα του πλοίου και στη βάση ενός εύρους κατηγοριών και συντελεστών που καθορίζονται στη νομοθεσία.

Αυτό όμως που πραγματικά προσδίδει μια ξεχωριστή ελκυστικότητα στο νέο φορολογικό ναυτιλιακό σύστημα, είναι το γεγονός ότι, αυτή είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τέτοιο απλοποιημένο σύστημα φόρου χωρητικότητας για ένα κράτος μέλος το οποίο διαθέτει ανοικτό νηολόγιο.

Αυτό σημαίνει ότι, εταιρείες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο σημαντικά εταιρείες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούν να επωφεληθούν από αυτό το πολύ ανταγωνιστικό ναυτιλιακό φορολογικό σύστημα και την ίδια ώρα να είναι σε θέση επίσης να έχουν τα πλοία τους κάτω από μια ποιοτική ευρωπαϊκή σημαία. Επιπλέον, με την εγκαθίδρυση μιας ναυτιλιακής εταιρείας η οποία θα εδρεύει και θα είναι φορολογικός κάτοικος στην Κύπρο και την εκμετάλλευση κυπριακής σημαίας πλοίου κάτω από ιδιοκτησία, διαχείριση ή ναύλωση, τότε δικαιωματικά ολόκληρο το σύνολο των ναυτιλιακών εταιριών που εδρεύουν σε τρίτες χώρες (πλοία με σημαία τρίτων χωρών) θα μπορούν επίσης να εισαχθούν στο νέο ανταγωνιστικό σύστημα φόρου χωρητικότητας, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ως εκ τούτου, το νέο φορολογικό σύστημα αναμένεται ότι θα συμβάλει σημαντικά στην προσέλκυση μεγάλου αριθμού νέων ναυτιλιακών εταιρειών τόσο εντός, όσον και εκτός Ευρώπης, για την ίδρυση και λειτουργία νέων γραφείων τους στη Κύπρο. Αυτό που τώρα απομένει ως στόχος προτεραιότητας είναι ο τερματισμός του εμπάργκο που η Τουρκία έχει επιβάλει σε πλοία του κυπριακού νηολογίου και σύμφωνα με το οποίο τα πλοία αυτά δεν μπορούν να προσεγγίσουν σε τουρκικά λιμάνια. Για την άρση του εμπάργκο κυβέρνηση, βουλή, πολιτικά κόμματα αλλά και οι ναυτιλιακές οργανώσείς συντονίζουν τους ρυθμούς τους με αποφασιστικές παρεμβάσεις στα ευρωπαϊκά και διεθνή fora.


ΠΗΓΗ Η κυπριακή ναυτιλία… ανοίγει πανιά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας είναι ελεύθερα